คู่มือการใช้งาน

1. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

1_9f88224d1b.png

2. ลูกค้าสามารถแก้ไข ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และรหัสผ่าน เสร็จแล้ว กด อัพเดทข้อมูล

2_ce67913226.png

2. เชื่อมต่อ Line notify

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก เชื่อมต่อ LINE NOTIFY

line_notify1_dfd53b368e.png

2.กด เชื่อมต่อ

line_notify2_1a328edf4c.png

3.กรอก user และ รหัสผ่านของ LINE

line_notify3_7598c44324.png

4.เลือก user ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน แล้ว กดปุ่ม “Agree and connect”

line_notify4_e01925f0f0.png

3. วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

นำ Link สินค้าที่จะสั่งซื้อมาวางในช่อง วาง Link สินค้า แล้วกดปุ่ม ค้นหาสินค้าเดี่ยวนี้

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า1.png

2. ทำการ เลือก แบบ สี Size จำนวนที่ลูกค้าต้องการ แล้วกดปุ่ม เพิ่มเข้าตะกร้าสินค้า

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า2.png

3.1 ถ้าลูกค้าต้องการ ตีลังไม้ ให้กดเปิดการใช้งาน ตีลังไม้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.2 ถ้าลูกค้าต้องการ QC สินค้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แล้วกดปุ่ม สั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า3.png

4. เลือกวิธีการขนส่ง ว่าจะส่งสินค้าทาง รถ หรือ ทางเรือ แล้วกดปุ่ม ยืนยันสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า4.png

5. สถานะ ออเดอร์จะเป็น รอการตรวจสอบ

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า5.png

6. ถ้าพนักงาน ทำการตรวจสอบ ค่าขนส่ง จากร้านค้าเข้าโกดังจีน เสร็จแล้ว สถานะ จะเปลี่ยนเป็น รอจ่ายเงิน

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า6.png

7. ให้กด ตรง ORD ที่ลูกค้าต้องการชำระค่าสินค้า 

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า6.png

8. เมื่อลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะชำระเงิน ให้ลูกค้ากดปุ่ม แจ้งการชำระเงิน

8.1 หากลูกค้าไม่มีเงินในระบบจะกดปุ่ม แจ้งการชำระเงินไม่ผ่าน ดังนั้นลูกค้าต้องเติมเงินเข้าระบบก่อน >>> วิธีเติมเงินเข้าระบบ

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า7.png

9. สถานะ ORD จะเปลี่ยนเป็น จ่ายเงินแล้ว

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า8.png

10. ถ้าพนักงาน กดสั่งซื้อให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะ จะเปลี่ยน เป็น สั่งซื้อสำเร็จ

วิธีการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า9.png

4. วิธีเติมเงินเข้าระบบ

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก เติมเงินเข้าระบบ

วิธีเติมเงินเข้าระบบ2.png

2. กรอกจำนวนเงิน ที่โอนเข้ามา แล้วกดปุ่ม upload แนบ สลิปที่ทำการโอนเงินเข้ามา แล้วกดปุ่ม “บันทึกรายการ”

วิธีเติมเงินเข้าระบบ3.png

5. วิธีเช็คสถานะและแจ้งส่งของ

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก เช็คสถานะและแจ้งส่งของ

วิธีเช็คสถานะและแจ้งส่งของ1.png

2.ติ้กถูก ที่หน้ารายการที่ถึงไทย แล้วกดปุ่ม สร้างใบชำระค่าสินค้า

วิธีเช็คสถานะและแจ้งส่งของ2.png

3. กรอกที่อยู่ที่จะจัดส่ง แล้วเลือกประเภทการจัดส่ง

  • รับสินค้าเอง 
  • บริษัทจัดส่ง 690 บาท ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร

ขนส่งเอกชน
ในการเลือก ขนส่งเอกชน จะแบ่งเป็น แบบ 

  1. แบบเก็บเงินต้นทาง เช่น ไปษณีย์ Kerry Flash ทางบริษัท จะเรียกเก็บเงินในระบบก่อน เริ่มต้น 250 บาท เมื่อไปส่งแล้ว ทาง บริษัทขนส่ง คิดค่าขนส่ง 150 บาท ทาง icargo จะคืนเงินเข้าระบบให้ลูกค้า 100 บาท เป็นต้น
  2. แบบเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าจ่ายเงินค่าขนส่งไปยังบ้านลูกค้ากับพนักงานขนส่งที่ไปส่งของบ้านลูกค้าได้เลย

แล้วกดปุ่ม บันทึกรายการ

วิธีเช็คสถานะและแจ้งส่งของ3.png

4. จะได้หมายเลขจัดส่ง PAY

วิธีเช็คสถานะและแจ้งส่งของ4.png

6. วิธีเพิ่มรหัสพัสดุ

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก เพิ่มรหัสพัสดุ

วิธีเพิ่มเลขพัสดุในระบบ2.png

2. นำหมายเลขรหัสพัสดุที่ได้จากร้านค้า นำมากรอกใน ช่อง รหัสพัสดุ แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล

วิธีเพิ่มเลขพัสดุในระบบ3.png

7. โอนเงินไปจีน

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก โอนเงินไปจีน กดปุ่ม เพิ่มโอนเงินไปจีน

วิธีโอนเงินไปจีน2.png

2. กรอกรายละเอียด

2.1 กรอก ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารจีนที่ต้องการโอนเงิน (ขอเป็นภาษาจีน) หรือจะแนบเป็นไฟล์รูปภาพได้

2.2 ใส่ยอดเงินหยวนที่ต้องการโอน

2.3 กด บันทึกรายการ

วิธีโอนเงินไปจีน3.png

8. เติมเงินอาลีเพย์

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก เติมเงินอาลีเพย์ กดปุ่ม เติมเงินอาลีเพย์

วิธีเติมเงิน alipay2.png

2. ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดอาลี่เพลที่ต้องการโอนเงินให้ ไม่จำเป็นต้องกรอกครบ หรือกรอกเฉพาะเลขบัญชีอาลี่เพย์ได้

2.1 ใส่ยอดเงินหยวนที่ต้องการโอน

2.2 กดบันทึกรายการ

วิธีเติมเงิน alipay3.png

9. วิธีแจ้งสินค้าไม่ได้ (พรีออเดอร์)

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก แจ้งสินค้าไม่ได้ กดปุ่ม “เพิ่มรายการใหม่”

วิธีแจ้งสินค้าไม่ได้2.png

2. กรอกรายการสั่งซื้อให้ลูกค้า

2.1ใส่ ORD-เลขออเดอร์ที่เท่าไหร่

 2.2 แนบรูปสินค้าที่ได้รับ และ รูปหมายเลข tracking บนกล่องพัสดุ 

2.3 กรอกข้อมมูลสินค้าที่ได้ไม่ครบ และ ยอดสินค้าที่ได้ไม่ครบ 

2.4  แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล

วิธีแจ้งสินค้าไม่ได้3.png

10. ฝากจ่าย taobao 1688

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

 เลือก ฝากจ่าย Taobao กดปุ่ม เพิ่มรายการใหม่

ฝากจ่าย taobao 2.png

2. กดตามรายละเอียดตามนี้

2.1 ใส่ไอดี และ รหัสผ่านเถ่าเป่าของลูกค้า หรือ จะสามารถส่งมาที่อาลี่เพล 18206847631 ฝากจ่ายได้

2.2 ใส่ยอดที่ต้องให้ชำระมานะคะ ถ้ามีหลายยอดให้กด + ไปเรื่อยๆ (ค่าบริการจ่ายยอดละ 10 บาท)

2.3 กด บันทึกข้อมูล

ฝากจ่าย taobao 3.png

11. ถอนเงินออกจากระบบ

1. ลูกค้าเข้า www.icargothai.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

เลือก สมุดบัญชี แล้วกดปุ่ม ถอนเงิน

วิธีถอนเงินจากระบบ1.png

2. กรอกรายละเอียดตามนี้

2.1 เลือกบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง ถ้ายังไม่มีบัญชีธนาคารสามารถเพิ่มได้

2.2 ใส่ยอดเงินที่ลูกค้าต้องการถอน

2.3 กดบันทึกข้อมูล

วิธีถอนเงินจากระบบ2.png

12. การบันทึกที่อยู่ใน TAOBAO

taobao_1_113f5c6b03.jpgtaobao_2_9120be3e29.jpgtaobao_3_5f4071bdff.jpg

1. ข้อมูลที่อยู่ บันทึก 广东省广州市白云区白云湖街道   หรือเรียงตามตัวเลือก ดังนี้
            1.1 广东省 (มณฑลกวางตุ้ง)

            1.2 广州市 (เมืองกวางโจว)

            1.3 白云区 (เขตไป่หยุน)

            1.4 白云湖街道 (ถนนทะลสาบไป่หยุน)

2. ที่อยู่โดยละเอียด 夏茅南约商业街18号仓库1111-1 iCargo仓库   Copy  และนำไปวางได้เลย อย่าลืม (ID เข้าระบบ iCargo) ท้ายที่อยู่

3. รหัสไปรษณีย์ 510440

4. ชื่อผู้รับ บันทึก ID เข้าระบบ iCargo ของลูกค้า

5. เบอร์โทรศัพท์ 13113951241

ตัวอย่างการส่งที่อยู่ให้กับร้านค้าหรือโรงงาน
收货人姓名 : ID เข้าระบบ iCargo

广东省广州市白云区白云湖街道 夏茅南约商业街18号仓库1111-1 iCargo (ID เข้าระบบ iCargo) 510440 Tel. 13113951241

13. การบันทึกที่อยู่ใน 1688

1688_1_022ff97739.jpg1688_2_b8475a2fda.jpg1688_3_6bc42a7236.jpg1688_4_cb00b784fe.jpg

1. ชื่อผู้รับ บันทึก ID เข้าระบบ iCargo ของลูกค้า
2. ที่ตั้ง บันทึก 广东省广州市白云区白云湖街道   หรือเรียงตามตัวเลือก ดังนี้
            1.1 广东省 (มณฑลกวางตุ้ง)

            1.2 广州市 (เมืองกวางโจว)

            1.3 白云区 (เขตไป่หยุน)

            1.4 白云湖街道 (ถนนทะลสาบไป่หยุน)

3. ที่อยู่ 夏茅南约商业街18号仓库1111-1 iCargo仓库   Copy  และนำไปวางได้เลย อย่าลืม (ID เข้าระบบ iCargo) ท้ายที่อยู่

4. รหัสไปรษณีย์ 510440

5. เบอร์โทรศัพท์ 13113951241
6. กดตั้งเป็นที่อยู่หลักตัวอย่างการส่งที่อยู่ให้กับร้านค้าหรือโรงงาน
收货人姓名 : ID เข้าระบบ iCargo

广东省广州市白云区白云湖街道 夏茅南约商业街18号仓库1111-1 iCargo (ID เข้าระบบ iCargo) 510440 Tel. 13113951241

14. วิธีการฝากจ่ายเงินใน TAOBAO

payfor_1_094abb8b3f.jpgpayfor_2_e7aa7c0951.jpgpayfor_3_04e1b55332.jpgpayfor_4_fa1dbea20f.jpgpayfor_5_b69e33a8b7.jpg

15. วิธีการฝากจ่ายเงินใน 1688

payfor_1688_1_8f7037fc98.jpgpayfor_1688_2_c52607bbfa.jpgpayfor_1688_3_2147e545a5.jpgpayfor_1688_4_ad200734a3.jpgpayfor_1688_5_c18984b09e.jpg